Phương thức thanh toán 4 July, 2016 – Posted in: Tin Tức – Tags: , , , ,

I. Các bước chuyển tiền:

1: Khách hàng chuyển 70% tổng trị giá hàng hóa cho chúng tôi( đặt cọc)

2. Khách hàng nhận thông báo và xác nhận chi tiết hàng hóa, chi phí qua Email

3: Thanh toán chi phí còn lại và nhận hàng

II. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền Việt Nam: Tỷ giá chuyển đổi theo tỷ gía của trung tâm thẻ quốc tế tại thời điểm thanh toán

III. Phương thức chuyển tiền

Chủ tài khoản : Dương Chí Hoàng

0121 000 774 954 – Ngân hàng VietComBank chi nhánh Đồng Nai.

148 729 729 – Ngân hàng ACB chi nhánh Đồng Nai.

711A8 4553 161 – Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Đồng Nai.

Comments

comments